Пакетни цени

Минимален пакет за погребение

Ковчег

по каталог

Кръст

по каталог

Транспорт на покойник от адрес до хладилната камера

90 лв.

Транспорт на покойник от хладилната камера до гробищен парк

70 лв.

Товаро – разтоварна дейност

50 лв.

Съхранение на покойник в хладилната камера за 24ч

20 лв.

Изкопаване и зариване на гроб

80 лв.

Катафалка в гробищен парк – общинска такса

60 лв.

Административно обслужване

25 лв.

Фирмена такса за организация

100 лв.

• При транспорт на покойник от адрес, ако няма асансьор и покойника се сваля по стълби се начислява такса по 15 лв. на етаж

• При транспорт на покойник от адрес, ако има асансьор се начислява такса за сваляне на покойник с асансьор 30 лв.

• При транспорт на покойник от адрес, ако е между 18:00 ч. – 08:00 ч. се начислява такса нощно обслужване 60 лв.

• При полагане в нов гроб се начислява такса дървена рамка 70 лв.

• При полагане в стар гроб се начислява такса за събиране на кости 35 лв.

Минимален пакет за кремция

Ковчег

по каталог

Урна

по каталог

Транспорт на покойник от адрес до хладилна камера

90 лв.

Транспорт на покойник от хладилна камера до крематориум

70 лв.

Товаро – разтоварна дейност

50 лв.

Съхранение на покойник в хладилна камера за 24ч

20 лв.

Кремация

390 лв.

Фирмена такса за организация

100 лв.

Административно обслужване

25 лв.

Фирмена такса за организация

100 лв.

Пакета включва само изброените стоки и услуги!

•  При транспорт на покойник от адрес, ако няма асансьор и покойника се сваля по стълби се начислява такса по 15 лв. на етаж

•  При транспорт на покойник от адрес, ако има асансьор се начислява такса за сваляне с асансьор 30 лв.

•  При транспорт на покойник от адрес, ако е между 18:00 ч. – 08:00 ч. се начислява такса нощно обслужване 60 лв.