Пакетни цени

Минимален пакет за погребение: 1390 лв.

Ковчег

200 лв.

Кръст

60 лв.

Транспорт на покойник от адрес до хладилната камера

150 лв.

Транспорт на покойник от хладилната камера до гробищен парк

150 лв.

Товаро – разтоварна дейност

100 лв.

Съхранение на покойник в хладилната камера за 24ч

40 лв.

Изкопаване и зариване на гроб - общинска такса

300 лв.

Катафалка в гробищен парк – общинска такса

60 лв.

Административно обслужване - общинска такса

30 лв.

Фирмена такса за организация

300 лв.

• При транспорт на покойник от адрес, ако няма асансьор и покойника се сваля по стълби се начислява такса по 20 лв. на етаж

• При транспорт на покойник от адрес, ако има асансьор се начислява такса за сваляне на покойник с асансьор 40 лв.

• При транспорт на покойник от адрес, ако е между 18:00 ч. – 08:00 ч. се начислява такса нощно обслужване 80 лв.

• При полагане в нов гроб се начислява такса дървена рамка 120 лв.

• При полагане в стар гроб се начислява такса за събиране на кости 40 лв.

Минимален пакет за кремция: 1640 лв.

Ковчег

200 лв.

Урна и табелка с името

100 лв.

Транспорт на покойник от адрес до хладилна камера

150 лв.

Транспорт на покойник от хладилна камера до крематориум

150 лв.

Товаро – разтоварна дейност

100 лв.

Съхранение на покойник в хладилна камера за 24ч

40 лв.

Кремация

600 лв.

Фирмена такса за организация

300 лв.

Пакета включва само изброените стоки и услуги!

•  При транспорт на покойник от адрес, ако няма асансьор и покойника се сваля по стълби се начислява такса по 20 лв. на етаж

•  При транспорт на покойник от адрес, ако има асансьор се начислява такса за сваляне с асансьор 40 лв.

•  При транспорт на покойник от адрес, ако е между 18:00 ч. – 08:00 ч. се начислява такса нощно обслужване 80 лв.